Recursos humans

Clàusula recepció CV

En compliment del que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 08/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD ) l’informem que les dades personals aportades seran tractades per JASON BOAS , amb domicili a CARRER Bajolí, 29A, POIMA, MAHON (Responsable de l’Tractament) .

Les dades aportades seran tractades amb l’única finalitat de fer partícip a l’interessat en els processos de selecció de personal oberts actualment o per a futurs processos en què el candidat pugui encaixar, no podent ser utilitzats per a altres finalitats. En cas de produir-se alguna modificació en les seves dades, li preguem ens ho comuniqui per escrit el més aviat possible, a fi de mantenir les dades degudament actualitzades. No es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal.

Les dades es conservaran durant un termini màxim de tres mesos, transcorregut el qual es procedirà a la supressió dels mateixos garantint-li un total respecte a la confidencialitat tant en el tractament com en la seva posterior destrucció.

Així mateix, l’informem que té dret a sol·licitar l’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i la limitació i oposició al seu tractament dirigint-se a CARRER Bajolí, 29A, POIMA, MAHON o enviant un correu electrònic a info@doncars.com , indicant el tipus de dret que vol exercir i acompanyant la seva sol·licitud d’una còpia del seu DNI o document anàleg en dret. Si considera que el tractament de dades personals no s’ajusta a la normativa vigent, també té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de control (www.agpd.es).

Top